line decor
  STARTSIDA_-
line decor
   

KÄLLINFORMATION

Bilder

Bilderna kommer från dessa personer -Andreas-Bjørn-Jonas-Niklas, som gett mig tillåtelse att använda deras bilder på hemsidan, skulle någon vilja använda dessa bilder så kontakta den som tagit fotot, då det är de som har copyrighten till fotot och inte jag. Står det inget namn på vem som tagit fotot, så är det jag som har copyrighten till fotot.

Riktar ett tack till dessa personer som låtit mig använda deras bilder, vill ni kontakta dem så har jag länkat till deras alias på saab turboclubbens forum.

Andreas "sportsedan"

Bjørn "bjolester"

Jonas "snabbe"

Niklas "evo"

 

Vad gäller bilderna och texten som jag använt från GM media online, så gällde följande regler:

GM-bilder från denna webbplats skyddas via copyright, men tillhandahålls under en Creative Commons 3.0-licens som medger användning tillsammans med redaktionella kommentarer. Det är ej tillåtet att använda dessa bilder i reklam eller marknadsföring eller för andra kommersiella ändamål. Dessa bilder får beskäras, men de får ej förändras på något annat sätt och texten "© GM Corp." ska alltid anges i anslutning till bilden. General Motors gör inga framställningar med avseende på medgivande från personer som uppträder på dessa bilder eller med avseende på namn, varumärken, produkters utseende, copyright-skyddad design eller konstverk eller arkitektur som inte är General Motors immateriella egendom.

 

Är det någon som har synpunkter eller frågor, kontakta mig.

 

mvh

Victor Wallentin